Elán Tour 2016

01.11.2016

Živých nás nedostanú!

Pro známou slovenskou kapelu Elán jsme zajistili kamerový přenos na deseti koncertech jejího turné.  Produkce zvolila velmi zajímavé technické řešení s mnoha pohyblivými LED obrazovkami, na které se zobrazovaly obrazy z kamer, vizuály a grafiky. Obrazovky se v průběhu celého vystoupení pohybovaly, spouštěly a měnily svou velikost, takže tomu bylo nutné přizpůsobit i formu obsahu.

— Kompozice věda je —

Celý tým se musel vypořádat s tím, že i v průběhu jedné skladby musí plynule měnit kompozici pro zobrazení na širokoúhlých, čtvercových a na výšku orientovaných obrazovkách. Střih se řídil story boardem, aby vždy při nástupu konkrétního nástroje, obraz z kamer korespondoval s vizuály a diváci tak měli pocit, jako by sledovali sestříhaný videoklip. Ve spolupráci se světelnou show byl zážitek z koncertu opravdu ohromující a jedinečný.

Vzhledem k nutnosti rychle přesouvat veškerou techniku z koncertu na koncert, bylo nutné celý setup důkladně připravit. Kamery byly zapojeny do jednoho optického páráku, který se připojil do sestavené režie. Pro případ přerušení optického kabelu byl připraven záložní, který jsme na jednom koncertu také využili.

Živých nás nedostanú!