Požehnání Mariánskému sloupu

15.08.2020

Pro TV Noe jsme dodali kamerový jeřáb a operátora.