KVIFF Zahajovací ceremoniál

01.07.2022

Na filmový festival do Karlových Varů jsme si odskočili "jen" se sedmimetrovým kamerovým jeřábem, který přispíval do vysílání KVIFF TV.