en-Požehnání Mariánskému sloupu

19/10/2020

Pro TV Noe jsme dodali kamerový jeřáb a operátora.